Milieu en veiligheid

MILIEU:

Zwerfafval  als drinkflesjes, blikjes, wikkels van repen etc. horen niet in de berm van de weg thuis.  Stop het afval s.v.p. in je achterzak. Onderweg kom je verzorgingsposten en controleposten tegen waar je het afval in de prullenbak kwijt kan.

VEILIG FIETSEN:

KWETSBARE PARTIJ: Realiseer je dat je als fietser in geval van een aanrijding of valpartij de meest kwetsbare partij in het verkeer bent.

gebruikjekop_500x125.jpg

VERKEERSDEELNEMER: Als deelnemer aan de “Omloop Math Salden” ben je gewoon
verkeersdeelnemer en dien jij je te houden aan de geldende verkeersregels.
Dat betekent dus fietsen op het fietspad, stoppen voor rode verkeerslichten, stopborden etc.

IFV_verkeersregels.jpg

*Hou bewust rekening met het overige verkeer.
*Rij niet onnodig breed naast elkaar, voorkom irritaties bij overige weggebruikers.
*Zoek zo nodig oogcontact met andere verkeersdeelnemers.